GOGAPROJEKT Urbanistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sokoła 7,
33-100 Tarnów

e-mail: gogaprojekt@gmail.com

NIP: 9930667370,  REGON: 380438822

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000735224   Kapitał zakładowy: 50 000 zł